ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

 
 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นิติกร) (ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565)
   
ดาวน์โหลด ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป