การพัฒนาความรู้ของบุคลากร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

 
ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2
   
ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1
   
ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2
   
ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
   
ปีงบประมาณ 2563