รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพข.6
   
ประจำปี 2564
   
ประจำปี 2563
   
ประจำปี 2562
   
ประจำปี 2561
   
ประจำปี 2560