น¶ ժ
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
 
โทร: 0-5312-1174
 

แฟกซ์: 0-5312-1174 , 0-5312-1000

 
E-mail: r06_1@ldd.go.th
   
นางѪԹ آ
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
โทร: 0-5312-1176 , 0-53121167 ต่อ 14
 

แฟกซ์: 0-5312-1000

 
E-mail: r06_2@ldd.go.th
   
นาǨþ ǷԾ
 
.วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
 
โทร: 0-53121167 ต่อ 18
 

แฟกซ์: 0-5312-1000

 
E-mail: r06_3@ldd.go.th
   
นาѪԹ Ҫ
 
.ǹวางแผนการใช้ที่ดิน
 
โทร: 0-5312-1175 , 0-53121167 ต่อ 23
 

แฟกซ์: 0-5312-1000

 
E-mail: r06_4@ldd.go.th
   
 
 
.ǨͷἹ
 
โทร: 0-5312-1167 ต่อ 22
 

แฟกซ์: 0-5312-1000

 
E-mail: r06_5@ldd.go.th
   
นาҧ ʧǹ
 
.วิเคราะห์ดิน
 
โทร: 0-5426-9579
 

แฟกซ์: 0-5426-7570

 
E-mail: r06_6@ldd.go.th
   
¾Ѳ ԭ
 
.ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
 
โทร: 0-5389-0103
 

แฟกซ์: 0-5312-1173

 
E-mail: cnr_1@ldd.go.th
   
¸ حͧ
 
.ٹ컯ԺѵԡçɵԪ
 
โทร: 0-5312-1167
 

แฟกซ์: 0-5312-1000

 
 
   
ายð ෾
 
.สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
 
โทร: 0-5312-1170
 

แฟกซ์: 0-5312-1169

 
E-mail: cmi01@ldd.go.th
   
ҧؾѵ ѵ
 
.สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน
 
โทร: 0-5351-1477
 

แฟกซ์: 0-5351-1477

 
E-mail: lpn01@ldd.go.th
   
تҵ ­ͧ
 
.สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
 
โทร: 0-5426-9569
 

แฟกซ์: 0-5426-9570

 
E-mail: lpg01@ldd.go.th
   
Թ آѹ
 
.สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
 
โทร: 0-5361-1853
 

แฟกซ์: 0-5361-3014

 
E-mail: msn01@ldd.go.th