สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
 
    164 ม.3 ถ.โชตนา ต. ดอนแก้ว อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180
 
    Tel : 0-5312-1171 Fax : 0-5312-1169 E-mail : cmi01@ldd.go.th
 
 
 สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน
 
    บ้านจ้ำขี้มด ม.2 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง จ. ลำพูน 51000
 
    Tel : 053-511477 Fax : 053-511477 E-mail : lpn01@ldd.go.th
 
 
 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
 
    ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 52190
 
    Tel : 054-269569 Fax : 054-269570 E-mail : lpg01@ldd.go.th
 
 
 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
 
    571 ถ.ขุมลุมประพาส อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 68000
 
    Tel : 053-611853 Fax : 053-613014 E-mail : msn01@ldd.go.th
 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
 
    164 หมู่ 3 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
 
    Tel : 0-5389-0103 Fax : 0-5312-1173 E-mail : cnr_1@ldd.go.th